CDTI organiza en Granada el Webinar “The Future of Big Science Facilities. Episode #1. Astronomy: strategies, roadmaps and development programmes” el 6 de Octubre de 2021 de 09:00 a 12:00.

https://www.bsbf2020.org/module_api/282492/blog/bsbf2022-news/post/344164-bsbf-webinar-miniseries-registration-opens (en inglés)